Garantibestemmelser og Betingelser - 900 dages Garanti

I følge beskrivelsen, yder DKBIKE 900 dages garanti (Ift. Fakturadato) på vores hjul (hvor det er angivet). I denne periode, dækker garantien kvalitetsproblemer der ikke er skabt af forventeligt slid. 

Er der i garantiperioden, nedbrud/kvalitetsproblemer af produktet, venligst udfyld Serviceformularen og send dette til os hos DKBIKE. Dernæst tager vi hos DKBIKE stilling til hvorvidt hjulet skal erstattes eller sendes tilbage til os for reparation. 

Forbehold: Såfremt en eller flere af nedenstående punkter er gældende, dækker Garantien ikke:

1. Nedbruddet/beskadigelsen er forårsaget af nedslag, tab på hårde overflader etc.

2. Hjulet er blevet tilpasset eller på anden vis ændret ift. den leverede stand/originale tilstand eller på anden måde har fået ændret dets funktion, vil ikke blive accepteret som en gyldig Garantisag, hvorfor den ej heller vil blive repareret eller kan returneres som en Garantisag

3. Nedbruddet/beskadigelsen er forårsaget af Kundens uhensigtsmæssige opbevaring, vedligehold og/eller brug

4. Letbeskadige dele og tilbehør er ikke dækket af garantien

5. Nedbrud/Beskadigelser forårsaget af Force majeure, forårsaget af brand, oversvømmelser, unormal elektricitet andre naturkatastrofer, sekundær produktbeskadeigelser etc. dækkes ikke af Garantien

6. Er hjulet ikke løbende blevet vedligeholdt, f.eks. efterspænding af eger, dækker garantien ikke

7. Lejer i navene er ikke dækket af garantien

Garanti - Instruktioner  

     Garanti - Bremseflade